06 - 55 988 977

FINANCIëLE PLANNING


Uw financiële wensen en verplichtingen variëren flink tijdens uw leven. Kinderen die gaan studeren, de aankoop van een woning, pensionering: mooie gebeurtenissen, maar u wilt er wél goed op voorbereid zijn. Financiële planning brengt uitkomst. Hiermee krijgt u zicht in wat u nodig heeft om uw wensen en doelen waar te maken.

Ik help u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. Samen brengen we uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatsen ze op een tijdlijn. Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u gehuwd, kunt u op termijn wellicht een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.

Scenario’s

Iedere foto van uw financiële levensloop is natuurlijk een momentopname. Een goed financieel plan houdt daarom ook rekening met veranderingen en onverwachte tegenslagen. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo wordt duidelijk waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed heeft geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: u krijgt een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden.

Persoonlijk financieel plan

Een goed persoonlijk financieel plan biedt duidelijkheid in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:
• uw loopbaan- en salarisontwikkeling;
• uw pensioenopbouw;
• uw woonlasten en de waarde van uw woning;
• de kosten van studerende kinderen;
• risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van uw partner.